Cảm ơn bạn đã sử dụng website Bandogiadat.com!

Website Bandogiadat.com là một trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Công ty Cổ phần VinaFocus, chuyên cung cấp các dịch vụ và giải pháp ứng dụng trực tuyến về cổng thông tin giá đất và bất động sản, được xây dựng và phát triển trên nền bản đồ toàn cầu Google Maps. Tất cả các dịch vụ này chúng tôi cung cấp cho hầu hết các đối tượng khách hàng, bao gồm các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Tất cả các nội dung trong bản Điều khoản & Chính sách sử dụng này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người sử dụng khi truy cập vào website Bandogiadat.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều khoản & Chính sách sử dụng này.

Khi sử dụng Website này hoặc bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản & Chính sách sử dụng của Bandogiadat.com và Google Maps. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Bandogiadat.com, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.


➀ Thành viên

Việc đăng ký thành viên trên Bandogiadat.com là miễn phí.

Khi Bạn đăng ký thành viên của Bandogiadat.com, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Bạn bao gồm địa chỉ email, họ tên, số điện thoại,... của Bạn. Những thông tin này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ trên Website hoặc hỗ trợ giải quyết tranh chấp và kiểm soát rủi ro.

Những thông tin được Bạn cung cấp tại đây sẽ được Bandogiadat.com sử dụng chỉ cho mục đích thực hiện/triển khai từng loại sản phẩm, dịch vụ,… theo yêu cầu của Bạn.

Bạn phải đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin thành viên của Bạn (tên đăng nhập, mật khẩu,...). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hoạt động xảy ra với các thông tin thành viên của Bạn do hacker hoặc việc sử dụng và tiết lộ của Bạn. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay nếu thấy có hoạt động nào sử dụng trái phép thông tin thành viên của Bạn, để được xử lý ngăn chặn kịp thời.


➁ Hành vi bị cấm

Khi sử dụng Bandogiadat.com, bạn (hoặc người khác thay mặt bạn):

a. Không được phân phối lại hoặc bán bất kỳ phần nào của Bandogiadat.com hoặc tạo sản phẩm hoặc dịch vụ mới dựa trên Bandogiadat.com.

b. Không được sao chép, chỉnh sửa, sử dụng, xuất bản các nội dung (hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác) trên website Bandogiadat.com (nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bandogiadat.com).

c. Không được làm điều gì không thích hợp, bất hợp pháp, hoặc vi phạm quyền của người khác (bao gồm cả quyền riêng tư, quyền công khai và quyền sở hữu trí tuệ của họ).

d. Không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên website Bandogiadat.com.

e. Không được có những hành động gây mất uy tín Bandogiadat.com dưới mọi hình thức hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Bandogiadat.com.


➂ Giới hạn trách nhiệm

Các dịch vụ trực tuyến của website Bandogiadat.com dựa trên các dịch vụ đường truyền Internet, dịch vụ bản đồ nền và các dịch vụ khác có liên quan, do đó Bandogiadat.com không đảm bảo dịch vụ của mình luôn sẵn sàng, không gián đoạn, không có lỗi, an toàn, virus,... Bandogiadat.com sẽ nỗ lực tối đa trong khả năng để khắc phục sự cố nếu xảy ra.

Bandogiadat.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của website Bandogiadat.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho người sử dụng thì Bandogiadat.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bandogiadat.com cố gắng đáp ứng tới mức cao nhất nhu cầu của người sử dụng, tuy nhiên, Bandogiadat.com không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm về các sai sót của thông tin cũng như mọi hậu quả xảy ra do việc sử dụng thông tin tại website Bandogiadat.com


➃ An toàn dữ liệu

Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Mọi thông tin nhập vào đều được mã hóa và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống máy tính đặt tại Data Center. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.


➄ Bồi thường

Bạn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Bandogiadat.com hoặc bên thứ ba nếu xác định được lỗi (vô ý hay cố ý) do bạn gây ra khi bạn vi phạm các điều khoản trên website Bandogiadat.com hoặc vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến.


➅ Chấm dứt sử dụng

Bandogiadat.com có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Bandogiadat.com căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Bandogiadat.com. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. Bandogiadat.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.


➆ Cập nhật Điều khoản & Chính sách

Bandogiadat.com có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản & Chính sách sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Bandogiadat.com vào bất cứ khi nào. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản & Chính sách sử dụng mới được cập nhật.

Việc website Bandogiadat.com không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản & Chính sách sử dụng này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Điều khoản & Chính sách sử dụng này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên Bandogiadat.com sẽ hữu ích đối với bạn.